Инфekтологот д-р Шопова им ја заврши кариерата на Караџовски и компанија