Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Страна 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Вто Ное 18 2014, 22:10

YAS напиша:
Во основата на договорот за добрососедство стои барањето за признавање дека македонците се бугари и дека македонската нација е вештачки создадена од комунистите во 45.И ти не гледаш проблем во тоа???


Нешто си во грешка,договорот кой инсистира Бугария да се потпише е истиот като декларацията од 1999 година:

3AEДHИЧKA ДEKЛAPAЦИJA ж

на Mинистер-претседателот на Република Бугариjа
и Претседателот на Владата на Република Македониjа


Mинистер-пpeтceдaтeлот на Република Бугариjаи Претседателот на Владата на Република Македониjа,    

Поаѓаjќи од заедничкиот стремеж за развоj надобрососедските односи меѓу двете држави,    

Длабоко убедени во потребата од развоjот на соработкатаврз основа на меѓусебно почитување, доверба, разбирање,добрососедство и заемно почитување на интересите на нивнитедржави и народи,    

Убедени во необходноста од зацврстување на безбедностаи мирот, соработката и довербата во Jугоисточна Европа,    

Поаѓаjќи од определбите на двете земjи за интегрирање воевропските и евро-атлантските структури,    

Веруваjќи дека конструктивниот диjалог во сите областина билатералните односи, како и во однос на регионалнитеи меѓународните проблеми, ќе придонесе за натамошноунапредување на односите на двете земjи на рамноправна основа,    

Почитуваjќи ги принципите на Повелбата на ООН идокументите на ОБСЕ, како и демократските принципи, содржаниво документите на Советот на Европа,    

1. Jа изразуват своjата подготвеност и заедничката желбаза развоjот на севкупните односи меѓу Република Бугариjа иРепублика Македониjа. Тие односи ќе се развиваат во согласностсо основните принципи на меѓународното право.    

2. Двете страни ќе соработуваат во рамките наОрганизациjата на Обединетите нации, Организациjатаза безбедност и соработка во Европа, Советот на Европа,Инициjативата на НАТО Партнерство за мир, Мултинационалнитемировни сили на земjите од Jугоисточна Европа и другимеѓународни организации и форуми.    

3. Двете страни ќе придонесуваат за развоj на соработкатамеѓу земjите од Jугоисточна Европа, за унапредување наразбирањето, мирот и стабилноста во регионот и при остварувањена регионалните проекти како елемент на процесот за создавањена единствена Европа.    

4. Двете страни ќе ги поттикнуват контактите и ќеорганизираат средби меѓу претставниците на органите науправата на различни нивоа, за развоj на приjателските односи исоработката.    

Тие ќе придонесуваат за поттикнување на контактите меѓуневладините организации и граѓаните на двете земjи.    

5. Имаjки jа предвид географската блискост, двете страниќе се стремат кон создавањето на неопходните правни, економски,финансиски и трговски услови за обезбедување непреченодвижење на капиталот, стоките и услугите. Тие ќе ги поттикнуваатзаедничките инвестиции и ќе обезбедат нивна защита.    

6. Двете страни ќе го поттикнуваат зголемувањето натуристичката размена, како и развивањето на соодветни форми насоработка во областа на туризмот.    

7. Двете страни ќе ги развиваат и усовршуваатсообраќаjните врски и комуникации меѓу нив, како и во рамките нарегионалните инфраструктурни проекти.    

Тие ќе се стремат кон олеснување на царинските играничните формалности за движењето на патници и стоки.    

8. Двете страни ќе jа поттикнуваат активната и непреченасоработка во областа на културата, образованието , здравството,социjалната грижа и спортот.    

9. Двете страни ќе прават напори за слободен проток наинформации, преку поттикнување и развивање на соработката вообласта на печатот, радио и телевизиските емисии, со користење насовремените информативни средства.    

Тие ќе се ангажираат во заштитата на авторските иинтелектуалните права на творците од двете земjи.    

10. Двете земjи ќе jа унапредуваат соработката во правнатаи конзуларната област и особено во областа на граѓанските,казнените и административните прашања, со цел за олеснување напатувањето и посетувањето на своите граѓани, како и за решавањена нивните хуманитарни и социjални проблеми.    

11. Двете страни нема да преземаат, поттикнуваат иподдржуваат една кон друга деjствиjа и активности кои имаатнеприjателски характер.    

Ниту една од страните нема да дозволи неjзинататериториjа да биде користена против другата од организациии групи, кои имаат за цел извршување на субверзивни исепаратистички деjствиjа или деjствиjа насочени кон загрозувањена мирот и безбедноста на другата земjа.    

Двете земjи немаат и нема да проjавуваат териториjалнипретензии една спрема друга.    

Република Македониjа изjавува дека ништо од неjзиниотУстав не може и не треба да се толкува дека претставува илинекогаш ќе претставува основа за мешање на РепубликаМакедониjа во внатрешните работи на Република Бугариjа со целда го заштити статусот и правата на лица кои не се државjани наРепублика Македониjа.    

Двете страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречувањена недобронамерената пропаганда од страна на институции иагенции и нема да дозволат активности на приватни лица, насоченикон поттикнување на насилство, омраза или други слични деjствиjа,кои би наштетиле на односите меѓу Република Бугариjа и РепубликаМакедониjа.    

Потпишана во Софиjа на 22 февруари 1999 година, во дваоригинални примерока, секоj од нив на официjалните jазици надвете земjи - бугарски jазик, согласно Уставот на Република Бугариjаи македонски jазик, согласно Уставот на Република Македониjа, пришто двата текста имаат еднаква важност.    


ЗА РЕПУБЛИКА БУГАРИJА                        ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJA    

ИВАН КОСТОВ                                            ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИМинистeр-претседател                                 Претседател на Влада
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by YAS on Вто Ное 18 2014, 23:27

Види,види,кој се јавил.И веднаш се прави збунет.Ај сега убаво постирај го текстот на договорот за добрососедство,за да видиме дали е ист,или претпел некои измени.

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by king on Сре Ное 19 2014, 08:41

A бе ...хану ....
..а што стана со она твоето ...


„..полека кроце, со арно, а понекогаш и со малку ќотек, ќе си легнат на ...“

тоа се твои зборови колку се секавам
avatar
king

Posts : 9375
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Сре Ное 19 2014, 17:05

king2 напиша:A бе ...хану ....
..а што стана со она твоето ...


„..полека кроце, со арно, а понекогаш и со малку ќотек, ќе си легнат на ...“

тоа се твои зборови колку се секавам
Ее,памтиш како слон Very Happy
Како прво човек кога е нальутен кажува зборови кои са претерани,и второ яс не сум кажал дека се согласувам со таа декларация.
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Сре Ное 19 2014, 17:08

YAS напиша:Види,види,кој се јавил.И веднаш се прави збунет.Ај сега убаво постирај го текстот на договорот за добрососедство,за да видиме дали е ист,или претпел некои измени.
Айде прво ти го постирай текстот на договорот,во кой по твои зборови вие треба да се откажете од идентитет и язик.
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by YAS on Сре Ное 19 2014, 17:44

А бе ти начисто си се збунил.Кај виде дека сум рекол дека барате да се откажеме од јазикот и идентитетот.Вашиот безобразен спин се состои во тоа ,што со договорот барате да се откажеме од македонските национални дејци.И од нашата историја.Ние сме луди,ама не доволно за да ви дозволиме да ја присвоите македонската историја.И да продолжите да ги ширите лагите за наводното вештчко стварање на македонската нација од страна на комунистите.

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Сре Ное 19 2014, 18:32

Не бараме да се откажете от никой,бараме да прифатите дека са општи херои.
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by YAS on Сре Ное 19 2014, 19:30

Да бе.И да ги славиме заедно.И како ке го направиме тоа.На пример за Илинден.Росен и Хорхе ке ги испратиме во Крушево,да го слават прогласувањето на Крушевската република, а Бојко и Грујо на Пелинце да го прослават АСНОМ,кога конечно успеавме да се избориме за своја држава.При тоа да не си заборавил дека вие бевте од другата страна на барикадата,онаа фашистичката.Или како и секогаш, според вашата подла лукавост,веројатно усвоена како придобивка од дружењето со малоазиските цигани доселени во беломорска македонија после егзодусот на Македонците,ке го славиме само она кое вам ви одговара.А ако не ,нели вие сте спремни да ја одработите нечистата работа,за вашите брака јужноцигани(тоа позајмено од Кингот) и да ги блокирате евроинтеграциите на Македонија.

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by concrete on Сре Ное 19 2014, 19:50

YAS напиша:Да бе.И да ги славиме заедно.И како ке го направиме тоа.На пример за Илинден.Росен и Хорхе ке ги испратиме во Крушево,да го слават прогласувањето на Крушевската република, а Бојко и Грујо на Пелинце да го прослават АСНОМ,кога конечно успеавме да се избориме за своја држава.При тоа да не си заборавил дека вие бевте од другата страна на барикадата,онаа фашистичката.Или како и секогаш, според вашата подла лукавост,веројатно усвоена како придобивка од дружењето со малоазиските цигани доселени во беломорска македоноија после егзодусот на Македонците,ке го славиме само она кое вам ви одговара.А ако не ,нели вие сте спремни да ја одработите нечистата работа,за вашите брака јужноцигани(тоа позајмено од Кингот) и да ги блокирате евроинтеграциите на Македонија.
..ај сеа и TY. не претерувај со бугариве, не се сите совршени ко нас Македонците и Словенците.., малку-малку ги фаќа лудило па забегуат..еве ги и србите и хрватите исто подивеа па легнаа на брашно..,  полека-полека им простуеме, сепак се сите тие наши....и по род и по јазик и писмо.., а и генетски у исто котле  варениVery Happy Very Happy Very Happy
avatar
concrete

Posts : 6691
Join date : 2013-01-10

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by king on Сре Ное 19 2014, 20:48

хан Ацо напиша:
king2 напиша:A бе ...хану ....
..а што стана со она твоето ...


„..полека кроце, со арно, а понекогаш и со малку ќотек, ќе си легнат на ...“

тоа се твои зборови колку се секавам
Ее,памтиш како слон Very Happy
Како прво човек кога е нальутен кажува зборови кои са претерани,и второ яс не сум кажал дека се согласувам со таа декларация.
Хе хе хе ... ај да не ти вадам и други постови од алБГ (ли беше) ... таму некако си стално наљутен Laughing Laughing
avatar
king

Posts : 9375
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by Гостин on Сре Ное 19 2014, 21:06

concrete напиша:
YAS напиша:Да бе.И да ги славиме заедно.И како ке го направиме тоа.На пример за Илинден.Росен и Хорхе ке ги испратиме во Крушево,да го слават прогласувањето на Крушевската република, а Бојко и Грујо на Пелинце да го прослават АСНОМ, Very Happy Very Happy
Ние и сега го славиме Илинден от двете страни на границата, АСНОМ и Зебринjak си ги славете со србите, Александрос Мегас со грците, а Груjо си го славите самиSmile

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by YAS on Сре Ное 19 2014, 21:21

Зошто бре Фири не ти се допаѓа Грујо?Колку што се сеќавам ти и на воденица партал го праеше.Што толку мана му најде?

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by Гостин on Сре Ное 19 2014, 21:28

YAS напиша:Зошто бре Фири не ти се допаѓа Грујо?Колку што се сеќавам ти и на воденица партал го праеше.Што толку мана му најде?
Во случаjот сега го користим како нешто кое што си е само ваше, идентитетско така да кажам. Very Happy

Гостин
Гостин


Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Чет Ное 20 2014, 18:30

king2 напиша:
хан Ацо напиша:
king2 напиша:A бе ...хану ....
..а што стана со она твоето ...


„..полека кроце, со арно, а понекогаш и со малку ќотек, ќе си легнат на ...“

тоа се твои зборови колку се секавам
Ее,памтиш како слон Very Happy
Како прво човек кога е нальутен кажува зборови кои са претерани,и второ яс не сум кажал дека се согласувам со таа декларация.
Хе хе хе ... ај да не ти вадам и други постови од алБГ (ли беше) ... таму некако си стално наљутен Laughing Laughing
Па види,секой мора да си го носи товарот на зборовите.Яс насекаде сум со истиот ник и аватар-и на бугарски и на македонски и на србски форуми.
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Пон Дек 01 2014, 18:1227.11.2014 г.
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by king on Чет Дек 04 2014, 11:03

СТРАЗБУР: Бугарија притисната до ѕид за ОМО Илинден

http://www.telegraf.mk/aktuelno/221363-strazbur-bugarija-pritisnata-do-zid-za-omo-ilinden

_________________
Види аватар!
avatar
king

Posts : 9375
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Чет Дек 04 2014, 17:32

Не заболе грбот од толку притисок од Стразбур Laughing
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by VOL on Чет Дек 04 2014, 17:45

king напиша:СТРАЗБУР: Бугарија притисната до ѕид за ОМО Илинден

http://www.telegraf.mk/aktuelno/221363-strazbur-bugarija-pritisnata-do-zid-za-omo-ilinden

los e naslovov. na zid se znae koj se pritiska,. zguza.. od toa moze straznjica da boli.. Wink
avatar
VOL

Posts : 15358
Join date : 2014-11-25

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Сре Дек 10 2014, 06:31

Взехте ни герба, хайде сега - и името, бракя македонци!


Новият герб на Република Македония действително включва българския лъв от Стематографията на Христофор Джефарович от Дойран, издадена в 1741 г. Там, освен герба на Царство България, на която лъвът има корона, има и гербове на трите й области - Мизия, Тракия и Македония, на които лъвът е без царска корона.

Призовавам българските патриоти да не реват: „Македонците пак крадат историята ни!". С този герб нашите хора в Македония подчертават, че исторически държавата им е била област на България и казват: „Македонците са били и... ще бъдат българи". То вече 10% от тях са вече български граждани и ако не бяха ограниченията, които наложиха ДПС и вицепрезидентката в последните три години, досега да бяха станали 30-40%, а може би и 50% от цялото население на т. нар. Македония.

Не се учудвайте на иносказателния начин на действие на настоящия политически елит на Македония. Хората с българско национално самосъзнание се боят, че все още силните сърбомански среди ще ги направят политически мъртъвци (а може би и не само политически). Затова прибягват до такива ходове. Не ни дават официално разрешения за възстановяване на военни гробища, но ни подсказват: „Споразумявайте се с кметовете". Така и правим напоследък и възстановихме десетина военни гробища.

Не дават български телевизии да влизат в Македония, но кабеларките пуснаха „Планета" и сега цялата младеж на Македония научи литературен български от песните на родните чалгаджийки. Питах тийнейджър в Скопие защо гледа певачките ни, а не сръбските и той ми каза простодушно: „По-млади са, по-голи са и с по-големи цици и всичко, което пеят, им се разбира". Правилно - сръбският език е с падежи, вече 25 години не се учи в училищата и младите хора не го разбират добре. А „бугарският язик" е като „македонския" - без падежи, и наистина всичко, което пеят Глория, Ивана, Емилия и всички останали, „се разбира".

Така че нека македонците ни ползват лъва от герба. Това е крачка към ребългаризацията на Македония. Веднъж група дипломати от Европейския съюз ме попитаха: „Каква е разликата между позицията на Гърция и България по отношение на Македония?". Отговорих им: „Гърция смята (и то с основание), че името Македония е име на гръцка антична държава и протестира. Ние няма да протестираме, ако ни вземат името България, знамето, герба и химна дори". Герба вече го взеха. Хайде сега и името бе, бракя!

Б.Д.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4468816
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Сре Дек 10 2014, 06:37

Лазар Младенов: Македония е маята на българщината


- Г-н Младенов, имате ли спомен кога за пръв път чухте думата "България"?
- Детството ми мина в бежанско семейство. Дядо ми е бежанец от Кукушко заради гръцкия геноцид от 1913 -а. Много често говореше за България, наричайки я Майка България. Няма начин това да не се вреже в паметта. Времето беше тежко, сиромашията не позволяваше посещения на заведения и другарите на баща ми се събираха по домовете си и все пееха български песни. По това време сръбското влияние в Струмица, беше нулево. Всичко тръгна назад след появата на телевизията.
- Какво са за вас Македония и България?
- Македония е част от българската цялост. Даже тя е аурата около българското тяло. Тя е маята на българщината, извор на Възраждането и люлка на революцията. Македония е една от пострадалите дъщери на Майка България и това задължава всеки достоен българин да се замисли за съдбата на македонските българи и самата Македония. Но днес чужди интереси удрят жестоко и подмолно върху възраждането на българщината в Македония, олицетворено чрез БККС . На 4 юли тази година БККС беше вписан в регистъра като организация на българи, живеещи извън България. Сега изведнъж искат да ни отнемат регистрацията. Надявам се да е само момент, който ще отмине, защото в противен случай националната катастрофа за българщината е на хоризонта.
- Кога се осмелихте публично да изявявате българското си самосъзнание?
- С началото на демократичните процеси в Източна Европа и при нас се усети една надежда за по-голяма медийна и интелектуална свобода. Започнаха, доста срамежливо, да се появяват текстове за дотогава забранената история, разбира се, само от левия политически ракурс. Но това беше моментът, който събуди интерес у мен да науча защо „дясното" е забранена тема при нас. Търсех, макар и от македонистки историци и извори, някакви писания за десните активисти на организацията и започнах да си задавам логични въпроси. Дружах все с по-възрастни хора, които са имали личен опит с властите и с работещи в разни институции и започнахме обмен на информация, книги и списания. От ден на ден интересът ставаше все по-голям, материалите за историята - все по-многобройни. И както става, когато нещо е забранено, то провокира интерес и така се започна. След като навлязохме в Истината, нямаше връщане назад. Когато си чист пред Истината и пред Бога, остава храбростта (при мен тя не липсва) явно да проговориш за лъжата и гласно да се декларираш като българин.
- Кога се роди идеята за създаването на Българския културен клуб - Скопие?
- Преходът в Македония ставаше под строгия контрол на тайните служби. Политическата сцена трябваше да е под контрол, иначе можеше истината да се изплъзне на повърхността. А това би означавало край за комунистическата номенклатура. Надявахме се и се радвахме на появата на партията, чието име обещаваше исторически преврат, промяна на азбуката, промяна на сръбските имена на улиците и, разбира се - на самата история. Надявахме се дълго време, защото нали надеждата последна умира?! След като ни разобличиха, започнаха да ни отстраняват от партията. Ставаше опасно за властта „бугарашите" да останат в партията и се наложи да формираме нова партия - ВМРО - Татковинска партия, която досега е единствената с българска същност. И затова, съвсем неслучайно, след атентата срещу Киро Глигоров, основният удар на службите беше срещу нея. Знаеха, че не ние сме атентаторите. Просто им се падна удобен случай да ни натиснат до унищожение. Дълго време след това се надявахме, че ще се активира българският въпрос в Македония, но следваше поредната измама и така до 2007 г., когато започнахме открито да говорим, че е дошло време за българска организация. И го направихме, на 4 май 2008-а беше създаден Българския културен клуб - Скопие. Целта ни беше да представяме българската култура в общество, в което беше опасно да се напише голяма буква „Б", щото веднага се асоциираше с България; да отстояваме истинската история, да възкресим паметта за унищожените български паметници. Знаехме, че ни очакват изключително тежки моменти, но бяхме готови за това. Имаше затвори, уволнения, тормоз, но българите от Македония са корави, устояваме и продължаваме напред.
- Преследван ли сте от от македонистките власти?
- Преследването си е съпътстващ компонент на българщината. Не може да си българин от Македония, а да си свободен гражданин. Заплахите са част от нашия живот, започвайки от тези за ликвидация след атентата срещу Глигоров, до тези от преди няколко дни - че ме чака затвор. Тези идиотщини са нормална част от нашия живот. Наши активисти, между които и съпругата ми, бяха уволнени само заради българското си съзнание. Властите се боят от българщината като дявол от тамян.
- Имате ли някаква статистика - колко са българите, преследвани в Р Македония?
- При нашата среща с Ричард Хауит, докладчика на ЕС за Македония, му предадохме обемен доклад за всички случаи на тормоз. Тези, за които имаме информация - защото много повече са хората, които си замълчават след срещите си със системата.
- Нямате ли усещането, че властите в Македония, Сърбия, Гърция и Русия действат координирано, за да се минимизира влиянието на България във Вардарско?
- Много верна констатация. Не трябва да се забравя, че Македония от началото на прехода беше рамо до рамо със Словения по пътя към ЕС, но неадекватната политика, неразчистените исторически петна, лъже-идентитетът, службите и партиите, контролирани от север, а някои може би и от юг, доведоха процеса до безизходица.
- БККС работи ли по някакви проекти за представяне на българската култура?
- Да, в момента подготвяме изложба от картини на български художници, участвали в пленера, който се организира в Струмица навръх Илинден. Наскоро представихме книгата „Бойно охранение" на българския автор Ивелин Първанов. Опитваме се да правим нещо, но всичко е свързано с финанси... Лошото е, че български телевизии не се приемат в Македония. Докато местните тв канали са залети със сръбска и турска продукция. От БГ може да се слуша само радио „Фокус", но е с лошо качество...
- Ако бяхте премиер на Р България, каква политика бихте водили спрямо Р Македония?
- Отношението на България спрямо Македония трябва да е братско.. Ние не сме приятели, ние сме кръвни братя. Но не приемам безусловната подкрепа на България спрямо Р Македония. Респект един спрямо друг и приемане на истината за историята. Така и другите повече ще ни уважават. Безброй са примерите. Ето Германия и Австрия. Един народ в две държави, които успешно вървят напред.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4466251
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Сре Дек 10 2014, 11:13

avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by king on Саб Дек 13 2014, 12:33

http://www.dnevnik.mk/?ItemID=F892CC742D792D4EBA4D35EFF743B53D


.... Хану да не сте утнале нешто?

... или не знаете кој е бугарскиот јазик или се срамите од него ... зошто повеќе личи на турскиот јазик ...

_________________
Види аватар!
avatar
king

Posts : 9375
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Саб Дек 13 2014, 13:41

http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/

Овой наш став нема да се промени никогаш.
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by concrete on Саб Дек 13 2014, 14:00

хан Ацо напиша:http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/

Овой наш став нема да се промени никогаш.
..нема ни потреба, ќе си овенете и ќе се исушите ...кога ќе паднете, ќе го наѓубрите КОРЕНОТ.
Сите се враќаат на своите корени па дури и бугарските ајвани ќе си легнат на коренот Македонски..
Сите новокомпонирани го копачат, го третираат механички, хемиски, биолошки ..генетски... но нема шанса, сегогаш ѕирка зад секоја џукела која запенета тврди дека таа е правоверната... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
avatar
concrete

Posts : 6691
Join date : 2013-01-10

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by хан Ацо on Саб Дек 13 2014, 14:12

Бутарис: Не постои македонски јазик, соседите се Бугари


http://brif.mk/?p=171107
avatar
хан Ацо

Posts : 330
Join date : 2014-11-15
Location : Бугариjа

Вратете се на почетокот Go down

Re: Билатерални односи меѓу Бугарија и Македонија

Пишување by Sponsored content


Sponsored content


Вратете се на почетокот Go down

Страна 1 of 2 1, 2  Next

Вратете се на почетокот


 
Permissions in this forum:
Не можете да одговарате на темите во форумот