СДСМ ќе се разбуди наесен

Страна 6 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by Sahara raj on Саб Ное 29 2014, 07:19

Povekje od ocigledno e deka snimkata e falsifikat!
Cuculiga dobro primeti za tepisonot. Toj tip na tepison e proizvodstvo na "poroleter" Zrenjanin, ama nijansite na dezenot ne e ni priblizno slicen so originalot. Osven toa toj dezen prestana da se proizveduva uste 1974 godina. Od snimkata se gleda deka e vo odlicna sostojba, sto po cetirieset godini bi trebalo da pokazuva znaci na izlitenost. 
Taka da ....zalam slucaj SDSM.....ama dajte drugo dete.

Sahara raj

Posts : 84
Join date : 2014-11-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Саб Ное 29 2014, 10:13

Зрењанин???!!!А ја пак мислев грчиштана вмешале прсти.

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by Sahara raj on Саб Ное 29 2014, 12:27

Mozele barem nekoj "persijaner" da stavat a nekoj evtin itison. Baska da mu se obratea na brat Subrat sigurno ke donirase edno sto-petsheeset iljadi kjilimi - letekji!

Sahara raj

Posts : 84
Join date : 2014-11-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Саб Ное 29 2014, 13:03

Мислиш на вакви?Брат Субрат енд компани продакшн???


YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Нед Ное 30 2014, 00:44

Еј ... што стана со .. од врата до врата ...

_________________
Види аватар!
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Нед Ное 30 2014, 22:55

Создавањето на македонскиот опозициски Франкенштаjн

.........................

По­ви­со­ки­те, на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си одам­на не се дел од дејс­тву­ва­ње­то на ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја. Во са­мо­пре­диз­ви­ка­на­та фа­за на то­не­ње, ко­ја трае ре­чи­си ед­на де­це­ни­ја, исто­вре­ме­но за­чи­не­та со па­нич­на­та жел­ба и по­тре­ба за вра­ќа­ње на тол­ку по­са­ку­ва­на­та власт, кај опо­зи­ци­ја­та по­ле­ка, но си­гур­но атро­фи­ра­ше чув­ство­то за на­ци­о­нал­но­то. „Пре­до­дре­де­ни­те“ и „ро­де­ни­те“ да вла­де­ат од го­ди­на во го­ди­на сè по­ве­ќе ја гу­бат таа на­со­ка и од „др­жа­во­твор­на“ пар­ти­ја сè по­ве­ќе на­ли­ку­ва­ат на ан­ти­др­жа­вен еле­мент. Се­бич­но­то пра­кти­ку­ва­ње на ма­ки­ја­ве­лиз­мот ка­ко ос­нов­на опре­дел­ба во вра­ќа­ње­то на по­ли­тич­ка­та сце­на, т.е. на власт, ка­де што цел­та ги оправ­ду­ва средс­тва­та кои би при­до­не­ле во ос­тва­ру­ва­ње­то на при­мар­на­та опре­дел­ба, очиг­лед­но, ги из­бри­ша на­че­ла­та кои прет­по­ста­ву­ва­ат де­ка ос­нов­на­та цел на ег­зи­стен­ци­ја­та на ед­на по­ли­тич­ка кон­сте­ла­ци­ја во ко­ја и да е др­жа­ва во све­тот тре­ба да би­дат ток­му тие, по­ве­ќе од све­ти, на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си.

....................
......................


http://republika.mk/?p=351836

 ... некој одамна спомнуваше ... дека лекот е глогов колец ...
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Нед Ное 30 2014, 23:14

king напиша:
Создавањето на македонскиот опозициски Франкенштаjн

.........................

По­ви­со­ки­те, на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си одам­на не се дел од дејс­тву­ва­ње­то на ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја. Во са­мо­пре­диз­ви­ка­на­та фа­за на то­не­ње, ко­ја трае ре­чи­си ед­на де­це­ни­ја, исто­вре­ме­но за­чи­не­та со па­нич­на­та жел­ба и по­тре­ба за вра­ќа­ње на тол­ку по­са­ку­ва­на­та власт, кај опо­зи­ци­ја­та по­ле­ка, но си­гур­но атро­фи­ра­ше чув­ство­то за на­ци­о­нал­но­то. „Пре­до­дре­де­ни­те“ и „ро­де­ни­те“ да вла­де­ат од го­ди­на во го­ди­на сè по­ве­ќе ја гу­бат таа на­со­ка и од „др­жа­во­твор­на“ пар­ти­ја сè по­ве­ќе на­ли­ку­ва­ат на ан­ти­др­жа­вен еле­мент. Се­бич­но­то пра­кти­ку­ва­ње на ма­ки­ја­ве­лиз­мот ка­ко ос­нов­на опре­дел­ба во вра­ќа­ње­то на по­ли­тич­ка­та сце­на, т.е. на власт, ка­де што цел­та ги оправ­ду­ва средс­тва­та кои би при­до­не­ле во ос­тва­ру­ва­ње­то на при­мар­на­та опре­дел­ба, очиг­лед­но, ги из­бри­ша на­че­ла­та кои прет­по­ста­ву­ва­ат де­ка ос­нов­на­та цел на ег­зи­стен­ци­ја­та на ед­на по­ли­тич­ка кон­сте­ла­ци­ја во ко­ја и да е др­жа­ва во све­тот тре­ба да би­дат ток­му тие, по­ве­ќе од све­ти, на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си.

....................
......................


http://republika.mk/?p=351836

 ... некој одамна спомнуваше ... дека лекот е глогов колец ...
Џабе изгубив време читајки ја цела статија.Само куп навреди,инсинуации и манипулации,а ниту еден единствен аргумент. Рекла казала изјави од владини зомбирани папагали и то.Ама така и ми треба кога сум се нафатил да одам по паметот на зомбираните кои гледам и во Белизе немаат мир од бомбата на Зајко.

ПС.Тоа со глоговиот колец, повик за физичко уништување на опозицијата и политичките неистомисленици ли е???

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by OSA on Нед Ное 30 2014, 23:33

YAS напиша:
king напиша:
Создавањето на македонскиот опозициски Франкенштаjн

.........................

По­ви­со­ки­те, на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си одам­на не се дел од дејс­тву­ва­ње­то на ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја. Во са­мо­пре­диз­ви­ка­на­та фа­за на то­не­ње, ко­ја трае ре­чи­си ед­на де­це­ни­ја, исто­вре­ме­но за­чи­не­та со па­нич­на­та жел­ба и по­тре­ба за вра­ќа­ње на тол­ку по­са­ку­ва­на­та власт, кај опо­зи­ци­ја­та по­ле­ка, но си­гур­но атро­фи­ра­ше чув­ство­то за на­ци­о­нал­но­то. „Пре­до­дре­де­ни­те“ и „ро­де­ни­те“ да вла­де­ат од го­ди­на во го­ди­на сè по­ве­ќе ја гу­бат таа на­со­ка и од „др­жа­во­твор­на“ пар­ти­ја сè по­ве­ќе на­ли­ку­ва­ат на ан­ти­др­жа­вен еле­мент. Се­бич­но­то пра­кти­ку­ва­ње на ма­ки­ја­ве­лиз­мот ка­ко ос­нов­на опре­дел­ба во вра­ќа­ње­то на по­ли­тич­ка­та сце­на, т.е. на власт, ка­де што цел­та ги оправ­ду­ва средс­тва­та кои би при­до­не­ле во ос­тва­ру­ва­ње­то на при­мар­на­та опре­дел­ба, очиг­лед­но, ги из­бри­ша на­че­ла­та кои прет­по­ста­ву­ва­ат де­ка ос­нов­на­та цел на ег­зи­стен­ци­ја­та на ед­на по­ли­тич­ка кон­сте­ла­ци­ја во ко­ја и да е др­жа­ва во све­тот тре­ба да би­дат ток­му тие, по­ве­ќе од све­ти, на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си.

....................
......................


http://republika.mk/?p=351836

 ... некој одамна спомнуваше ... дека лекот е глогов колец ...
Џабе изгубив време читајки ја цела статија.Само куп навреди,инсинуации и манипулации,а ниту еден единствен аргумент. Рекла казала изјави од владини зомбирани папагали и то.Ама така и ми треба кога сум се нафатил да одам по паметот на зомбираните кои гледам и во Белизе немаат мир од бомбата на Зајко.

ПС.Тоа со глоговиот колец, повик за физичко уништување на опозицијата и политичките неистомисленици ли е???
pa i jas ,a mozev samo tvoite zborovi da gi prochitam ,i vednash da svatam shto sakal pisatelot da kaze ....bravo majstore na pishan post ,ubavo e shto si tuka da te chitame ,i da im kzesh na site deka ZAJAKOT IMA DVE USHI .......
avatar
OSA

Posts : 793
Join date : 2014-11-05

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Нед Ное 30 2014, 23:34

YAS напиша:
Џабе изгубив време читајки ја цела статија.Само куп навреди,инсинуации и манипулации,а ниту еден единствен аргумент. Рекла казала изјави од владини зомбирани папагали и то.Ама така и ми треба кога сум се нафатил да одам по паметот на зомбираните кои гледам и во Белизе немаат мир од бомбата на Зајко.

ПС.Тоа со глоговиот колец, повик за физичко уништување на опозицијата и политичките неистомисленици ли е???
... ама сепак ја прочита ... црвот те јадеше .... Twisted Evil Twisted Evil

...Па кога сме кај навредите ... прочитај што последно напишал геросопапуљас ...

... фигуративно, метафорички ..
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by OSA on Нед Ное 30 2014, 23:38

Arhimed напиша:Не знам зошто упорно толку Заев најавува бомба, а ништо не испорачува. Секоја сличност со видеото е намерна:
da  go iskoristam ovoj post ,i da ispratam poraka do zaev i kompanija :ignoriraj go povikot za pobrzo ,ostaj da im se vari gravot na dpmneovcite ,i odlozuvaj kolku mozesh ,da im gi spoish shto poveke nervite
avatar
OSA

Posts : 793
Join date : 2014-11-05

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Нед Ное 30 2014, 23:45

king напиша:

... ама сепак ја прочита ... црвот те јадеше .... Twisted Evil Twisted Evil

...Па кога сме кај навредите ... прочитај што последно напишал геросопапуљас ...

... фигуративно, метафорички ..
Ја прочитав Кингу.Јас немам предрасуди.Оценувам нешто дури откако  ке го прочитам.Никогаш не можеш однапред да знаеш,и покрај репутацијата на медиумот како владин,дали во текстот сепак нема и по некој аргумент.Оваа статија може да се оцени само како плукачка, не и како аргументиран прилог.

ПС.Дај линк за тоа што го пишувал Геровски.
ППС.И тебе те јаде црвот па читаш Плус инфо?

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Нед Ное 30 2014, 23:52

YAS напиша:
king напиша:

... ама сепак ја прочита ... црвот те јадеше .... Twisted Evil Twisted Evil

...Па кога сме кај навредите ... прочитај што последно напишал геросопапуљас ...

... фигуративно, метафорички ..
Ја прочитав Кингу.Јас немам предрасуди.Оценувам нешто дури откако  ке го прочитам.Никогаш не можеш однапред да знаеш,и покрај репутацијата на медиумот како владин,дали во текстот сепак нема и по некој аргумент.Оваа статија може да се оцени само како плукачка, не и како аргументиран прилог.

ПС.Дај линк за тоа што го пишувал Геровски.
ППС.И тебе те јаде црвот па читаш Плус инфо?
Само она што Курир ќе ми препорача да таму го прочитам ... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by Centarec on Пон Дек 01 2014, 19:51

заев го слушав на една од неговиве трибини вика - бомбата ќе пукне али ќе ни треба помош и од вас граѓаните. и тука сменив канал одма.

ако не го кажа тоа проформа, онда јасни се работите како ке се одвиваат па незнам што да објави.

Centarec

Posts : 996
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Пон Дек 01 2014, 19:58

Мое мислење е дека ништо нема да објави,освен некои ситни криминали.Ке се спогодат и ке ја продолжат традицијата на амнестирање на поранешната власт за криминалот што го правела за време на владеењето.Се разбира дека некои ситни пиони ке мора да бидат жртвите кои ке платат за се.

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by Centarec on Пон Дек 01 2014, 20:00

мислиш дел од компензацијата ке биде сдсм да добие власт?

Centarec

Posts : 996
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Пон Дек 01 2014, 20:03

Можно би било.И онака се чувствува презаситеност кај странците од Грујо,а овие се и пофлексибилни за решавање на билатералните проблеми со соседите.

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Пон Дек 01 2014, 20:05

 Centarec

заев го слушав на една од неговиве трибини вика - бомбата ќе пукне али ќе ни треба помош и од вас граѓаните. и тука сменив канал одма.

ако не го кажа тоа проформа, онда јасни се работите како ке се одвиваат па незнам што да објави
Ха  ха хааааааа .... сдсм пак сака друг да му ја заврши работата, за калиф наместо калифот ...
..откако странците ги откачија, сега бараат помош од народот, истиот тој народ за кој викаа дека не чини, дека се идиоти  и не знае што прави ....


... да не се лажеме ... ги боли таквото на сдсм за Македонија, ги интересира само голата власт и ништо повеќе ....
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Пон Дек 01 2014, 20:11

king напиша:
 Centarec

заев го слушав на една од неговиве трибини вика - бомбата ќе пукне али ќе ни треба помош и од вас граѓаните. и тука сменив канал одма.

ако не го кажа тоа проформа, онда јасни се работите како ке се одвиваат па незнам што да објави
Ха  ха хааааааа .... сдсм пак сака друг да му ја заврши работата, за калиф наместо калифот ...
..откако странците ги откачија, сега бараат помош од народот, истиот тој народ за кој викаа дека не чини, дека се идиоти  и не знае што прави ....


... да не се лажеме ... ги боли таквото на сдсм за Македонија, ги интересира само голата власт и ништо повеќе ....
Немој бре Кингу такви паушални изјави.Кај виде ти дека странците ги откачиле.Или желби си пишуваш. 
Инаку би се согласил со горново ако гласеше:... да не се лажеме ... ги боли таквото на полтичарите (и од позиција и од опозиција) за Македонија, ги интересира само голата власт и ништо повеќе ....

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Пон Дек 01 2014, 20:19

YAS напиша:
Немој бре Кингу такви паушални изјави.Кај виде ти дека странците ги откачиле.Или желби си пишуваш. 
Инаку би се согласил со горново ако гласеше:... да не се лажеме ... ги боли таквото на полтичарите (и од позиција и од опозиција) за Македонија, ги интересира само голата власт и ништо повеќе ....
Па чим е така ... зошто би ги тогаш менувале ....
... што си прајме циркузи со избори ...
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Пон Дек 01 2014, 20:34

Затоа што овие претераа со криминалот и диктаторското однесување.Би можело лошо да се одрази на околината. Twisted Evil

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Пон Дек 01 2014, 20:35

YAS напиша:Затоа што овие претераа со криминалот и диктаторското однесување.Би можело лошо да се одрази на околината. Twisted Evil
.... и тоа што викаш .... се помалку и помалку останува за другите ...

.. ете кај лежел зајакот ... Twisted Evil Twisted Evil
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Пон Дек 01 2014, 21:00

Чесно од тебе Кинг што конечно призна дека Грујо и компанија  крадат,инаку зошто би останувало помалку за другите. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Пон Дек 01 2014, 23:56

Не бе ... тоа само за момент влегов во твојот филм.

_________________
Види аватар!
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by YAS on Вто Дек 02 2014, 00:26

Ајде де сега.Нема потреба да се правдаш.Што на ум,тоа на друм.Најпосле,не си кажал ништо што не го знаеме. Twisted Evil

YAS

Posts : 774
Join date : 2014-11-16

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by king on Вто Дек 02 2014, 23:35

Груби ги урна надежите на опозицијата


http://www.utrinski.mk/?ItemID=0B8809D7B07A4847925FC7225902ABC4

Овие од ДУИ по којзнае кој пат си играат дрндуфки со сдсм ... прво им пуштаат бува ... овие ко кленови се залетуваат, потоа им следи ладен туш ...
avatar
king

Posts : 9393
Join date : 2014-02-19

Вратете се на почетокот Go down

Re: СДСМ ќе се разбуди наесен

Пишување by Sponsored content


Sponsored content


Вратете се на почетокот Go down

Страна 6 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Вратете се на почетокот


 
Permissions in this forum:
Не можете да одговарате на темите во форумот