ХИТ- Скопските транџи заработуваат повеќе од вип проститутки